2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Задача з формальними початковими умовами для диференціальних рівнянь зі сталими псевдодиференціальними коефіцієнтами

Ільків В. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено умови існування та єдиності розв'язку задачі з формальними початковими умовами. Досліджено розв'язність задачі у випадку неєдиності розв'язку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 7, pp 995-1008.

Зразок цитування: Ільків В. С. Задача з формальними початковими умовами для диференціальних рівнянь зі сталими псевдодиференціальними коефіцієнтами // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 7. - С. 877–888.

Повний текст