2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Краевые задачи со случайными начальными условиями и функциональные ряды из $\text{sub}_{φ}(Ω)$. II

Ковальчук Ю. А., Козаченко Ю. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджено умови та швидкість збіжності випадкових функціональних рядів із просторів $\text{sub}_{φ}(Ω)$ у різноманітних нормах. Одержані результати застосовуються до дослідження крайової задачі для гіперболічного рівняння з випадковими початковими умовами.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 7, pp 1019-1030.

Зразок цитування: Ковальчук Ю. А., Козаченко Ю. В. Краевые задачи со случайными начальными условиями и функциональные ряды из $\text{sub}_{φ}(Ω)$. II // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 7. - С. 897–906.

Повний текст