2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Спектральна теорія матричних диференціальних операторів мішаного порядку

Константінов О. Ю.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розвивається спектральна теорія та теорія розсіяння для одного класу самоспряжених матричних диференціальних операторів мішаного порядку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 8, pp 1212-1223.

Зразок цитування: Константінов О. Ю. Спектральна теорія матричних диференціальних операторів мішаного порядку // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 8. - С. 1064–1072.

Повний текст