2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Топологічна класифікація $(n - 1)$-опуклих множин

Мельник В. Л.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджуються властивості $(n - 1)$-опуклих множин, які пов'язані з властивостями спряженої множини. Дається повна топологічна класифікація $(n - 1)$-опуклих множин.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 9, pp 1416-1423.

Зразок цитування: Мельник В. Л. Топологічна класифікація $(n - 1)$-опуклих множин // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 9. - С. 1236–1243.

Повний текст