2019
Том 71
№ 8

Всі номери

О теореме Пуанкаре с предельно периодическими коэффициентами

Буслаева С. Ф.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто випадок, коли теорема Пуанкаре для різницевих рівнянь з гранично сталими коефіцієнтами поширюється на системи різницевих рівнянь з гранично періодичними коефіцієнтами.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 9, pp 1442-1448.

Зразок цитування: Буслаева С. Ф. О теореме Пуанкаре с предельно периодическими коэффициентами // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 9. - С. 1262–1267.

Повний текст