2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про апроксимацію обмеженого розв'язку лінійного диференціального рівняння у банаховому просторі

Городній М. Ф.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджено питання про апроксимацію обмежеппого розв'язку лінійного диференціального рівняння розв'язками відповідних різницевих рівнянь у банаховому просторі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 9, pp 1449-1453.

Зразок цитування: Городній М. Ф. Про апроксимацію обмеженого розв'язку лінійного диференціального рівняння у банаховому просторі // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 9. - С. 1268–1271.

Повний текст