2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про одну задачу відновлення пуассонового поля на площині

Золота А. В., Шевляков А. Ю.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Проведено відновлення пуассонової о поля в точці за його значеннями, що утворені монотонно зростаючою кривою: знайдено найкращу середиьоквадра і ичну оцінку та її похибку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 9, pp 1454-1460.

Зразок цитування: Золота А. В., Шевляков А. Ю. Про одну задачу відновлення пуассонового поля на площині // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 9. - С. 1272–1277.

Повний текст