2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Оцінки узаґальнених розв'язків задачі Діріхле для квазілінійних еліптичних рівнянь другого порядку и області з конічною точкою на межі

Борсук М. В., Плеша М. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Отримані апріорні оцінки других узагальнених похідних (у ваговій соболєвській нормі) розв'язків задачі Діріхле для еліптичного рівняння $$\frac{d}{{dx_i }}a_i (x,u,u_x ) + a(x,u,u_x ) = 0,x \in G,$$ в околі конічної точки межі області $G$. Наведено приклад, який свідчить, що отримані оцінки є майже точними.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 10, pp 1483-1495.

Зразок цитування: Борсук М. В., Плеша М. І. Оцінки узаґальнених розв'язків задачі Діріхле для квазілінійних еліптичних рівнянь другого порядку и області з конічною точкою на межі // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 10. - С. 1299–1309.

Повний текст