2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Явна реалізація незвідних зображень класичних компактних груп Лі у просторах січних лінійних розшарувань

Голод П. І., Скрипник Т. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Реалізується схема Бореля - Вейля для побудови пезвідних зображень компактних груп Лі у просторих голоморфних січних лінійних розшарувань над однорідними многовидами. Знайдено явний вигляд простору січних та побудовано інваріантний скалярний добуток. Показано, що локально простір голоморфних січних задовольняє індикаторну систему Д. Желобенка.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 10, pp 1504-1512.

Зразок цитування: Голод П. І., Скрипник Т. В. Явна реалізація незвідних зображень класичних компактних груп Лі у просторах січних лінійних розшарувань // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 10. - С. 1316–1323.

Повний текст