2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Локализация спектра и представление решений линейных динамических систем

Мазко А. Г.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розроблено загальну методику локалізації власних значень матричних поліномів і функцій, що зводиться до розв'язування матричних рівнянь. Для широкого класу рівнянь встановлено теореми, що узагальнююсь відомі властивості рівняння Ляпунова. Запропоновано нову методику зображення розв'язків лінійних диференціальних та різницевих систем.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 10, pp 1532-1543.

Зразок цитування: Мазко А. Г. Локализация спектра и представление решений линейных динамических систем // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 10. - С. 1341–1351.

Повний текст