2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Асимптотический метод исследования $m$-частотных колебательных систем

Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено асимптотичний метод інтегрування $m$-частотних коливних систем $2n$-го порядку, проведено аналіз усереднених рівнянь у нерезопаисному та резонансному випадках, доведено теорему збереження при збуренні гладких $p$-вимірних інваріантних торів при довільному $0 ≤ p ≤ n$, вказані види розщеплюваних $m$-частотних коливних систем.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 10, pp 1559-1585.

Зразок цитування: Самойленко А. М. Асимптотический метод исследования $m$-частотных колебательных систем // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 10. - С. 1366–1387.

Повний текст