2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Асимптотичне розв'язання одновимірних крайових спектральних задач із швидкозмінними коефіцієнтами: випадок кратного спектра

Теплінський О. Ю.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Запропоновано метод побудови повних асимтхл ичпих розкладів для власних значень і власних функцій крайових спектральних задач для звичайних диференціальних рівнянь із швидко змінними коефіцієнтами для випадку кратного спектра усередненої задачі. Ефект розщеплення кратних власних значень показано на прикладі конкретної задачі четвертого порядку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 10, pp 1599-1610.

Зразок цитування: Теплінський О. Ю. Асимптотичне розв'язання одновимірних крайових спектральних задач із швидкозмінними коефіцієнтами: випадок кратного спектра // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 10. - С. 1399–1408.

Повний текст