2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про момент першої руйнації для модифікованого процесу ризику з миттєвим відбиттям

Гусак Д. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для модифікованого процесу ризику з мштевим відбиттям вниз встановлюється співвідношення для інтегрального перепюрения його характеристичної функції та відповідного перетворення граничного розподілу цього процесу в умовах ергодичності. Одержано розподіл моменту першої руйнації введеного модифікованого процесу ризику.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 10, pp 1622-1629.

Зразок цитування: Гусак Д. В. Про момент першої руйнації для модифікованого процесу ризику з миттєвим відбиттям // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 10. - С. 1419–1425.

Повний текст