2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Многочленні матриці над факторіальною обласно та їх розкладність на множники із заданими характеристичними многочленами

Прокіп В. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено умови існування унікального дільника із заданим характеристичним многочленом многочленної матриці над факторіальною областю.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 10, pp 1644-1647.

Зразок цитування: Прокіп В. М. Многочленні матриці над факторіальною обласно та їх розкладність на множники із заданими характеристичними многочленами // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 10. - С. 1438–1440.

Повний текст