2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Об одном доказательстве классической разрешимости задачи Hele - Shaw со свободной границей

Базалий Б. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто задачу Стефана для параболічного рівняння з малим параметром при похідній за часом. Наведено обгрунтування граничного переходу при наближенні малого параметру до нуля, що призводить до доказу класичної розв'язності задачі Hele - Shaw з вільною межею в малому за часом.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 11, pp 1659-1670.

Зразок цитування: Базалий Б. В. Об одном доказательстве классической разрешимости задачи Hele - Shaw со свободной границей // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 11. - С. 1452–1462.

Повний текст