2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Про теореми Леві - Бакстера для дробових полів. I

Булдигін В. В., Мельник В. М., Шпортюк В. Г.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто дробові поля, породжені злічепно адитивними стохастично неперервними однорідними випадковими мірами з незалежними значениями на множинах, які не перетинаються. Встановлено необхідні та достатні умови, при яких дробові поля мають властивість Леві - Бакстера на фіксованій та зростаючій параметричних множинах.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 11, pp 1671-1685.

Зразок цитування: Булдигін В. В., Мельник В. М., Шпортюк В. Г. Про теореми Леві - Бакстера для дробових полів. I // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 11. - С. 1463–1476.

Повний текст