2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Властивості фундаментальних розв'язків і теореми єдиності розв'язків задачі Коші для одного класу ультрапараболічних рівнянь

Івасишен С. Д., Дронь В. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для одного класу вироджених параболічних рівнянь типу Колмогорова встановлені властивість нормальності, формула згортки, додатиість і деяка оцінка знизу для фундаментального розв'язку, а також доведені теореми сдипості розв'язків задачі Коші у класах функцій з обмеженим ростом та в класі невід'ємних функцій.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 11, pp 1692-1709.

Зразок цитування: Івасишен С. Д., Дронь В. С. Властивості фундаментальних розв'язків і теореми єдиності розв'язків задачі Коші для одного класу ультрапараболічних рівнянь // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 11. - С. 1482–1496.

Повний текст