2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Групи, всі власні фактор-групи яких шарово-черніковські

Калашнікова Н. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержано опис розв'язних груп, всі власні фактор-групи яких шарово-чериіковські.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 11, pp 1710-1718.

Зразок цитування: Калашнікова Н. В. Групи, всі власні фактор-групи яких шарово-черніковські // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 11. - С. 1497–1505.

Повний текст