2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Будова локально ступінчастих УЩН ( ]-груп

Семко М. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Внодиться поняті я УЩН ( ] групи—такої групи $G$, у якої для будь-якої гіари підгруп $A$ та $B$ таких, що $A$ —власна немаксимальна підгрупа з $B$, існує нормальна підгрупа $N$ із $G$ і $A < N ≤ B$. Одержано 13 типів недедекіндоних нільпотентних та 9 типів ненільпотентних локально ступінчастих груп такого роду.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 11, pp 1750-1754.

Зразок цитування: Семко М. М. Будова локально ступінчастих УЩН ( ]-груп // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 11. - С. 1532–1536.

Повний текст