2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Лінійна крайова періодична задача для гіперболічного рівняння другого порядку. I

Хома H. Г.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

У трьох просторах знайдені точні класичні розв'язки крайової періодичної задачі $u_{tt}−a^2 u_{xx} = g(x,t),\; u(0,t) = u(π,t)=0,\; u(x,t+T)=u(x,t)=0,\; x,t ∈ ĝ$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 11, pp 1755-1764.

Зразок цитування: Хома H. Г. Лінійна крайова періодична задача для гіперболічного рівняння другого порядку. I // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 11. - С. 1537–1544.

Повний текст