2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Пространственно-временная локализация в одномерных задачах со свободными границами для нелинейных уравнений второго порядка

Биттиев X. Р.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджено ефекти просторової локалізації та стабілізації за скінченний час для теплових та дифузійних процесів в активних середовищах, що описуються нелінійними еволюційними рівняннями.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 11, pp 1774-1779.

Зразок цитування: Биттиев X. Р. Пространственно-временная локализация в одномерных задачах со свободными границами для нелинейных уравнений второго порядка // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 11. - С. 1554–1558.

Повний текст