2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Хаусдорфов диаметр одного несимметричного класса вектор- функций

Половина А. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

У просторі параметрично заданих $m$—вимірних кривих з хаусдорфовою метрикою знайдено діаметр класа кривих, координатні функції якиих задовольняють умову Ліпшіця па деякому відрізку і мають фіксовані значення на його кінцях. Отримано залежність формул, що визначають величину діаметра, від парності $m$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 11, pp 1792-1795.

Зразок цитування: Половина А. А. Хаусдорфов диаметр одного несимметричного класса вектор- функций // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 11. - С. 1570–1573.

Повний текст