2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про диференційовність відкритих відображень

Бондар А. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Загальновідомі теореми Меньшова і Герінга - Лехто про диференційовність топологічних відображень плоских областей узагальнюються на випадок неперервних відкритих відображень багатовимірних областей.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 12, pp 1811-1826.

Зразок цитування: Бондар А. В. Про диференційовність відкритих відображень // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 12. - С. 1587–1600.

Повний текст