2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Узагальнені та класичні майже періодичні розв'язки лагранжевих систем, опуклих на компакті

Захарін С. Ф., Парасюк І. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

За допомогою варіаційного методу встановлено достатні умови існування узагальнених майже (квазі-) періодичних за Безіковичем та класичних квазіперіодичних розв'язків натуральних лаграижевих систем з опуклими на компакті силовими функціями.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 12, pp 1827-1836.

Зразок цитування: Захарін С. Ф., Парасюк І. О. Узагальнені та класичні майже періодичні розв'язки лагранжевих систем, опуклих на компакті // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 12. - С. 1601–1608.

Повний текст