2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Теория численно-аналитического метода: достижения и новые направления развития. IV

Ронто Н. И., Самойленко А. М., Трофимчук С. И.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Проаналізовано застосування чисельно-апалітичного методу, запропонованого А. М. Самойленком у 1965 р., до автономних систем диференціальних рівнянь та рівнянь з імпульсною дією.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 12, pp 1888-1907.

Зразок цитування: Ронто Н. И., Самойленко А. М., Трофимчук С. И. Теория численно-аналитического метода: достижения и новые направления развития. IV // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 12. - С. 1656–1672.

Повний текст