2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Возмущенное уравнение Ламе и фаза Буслаева

Тадзима С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджується збурене рівняння Ламе з 1-зонним потенціалом. Одержано явний опис геометричної фази, що міститься у старшому члені ряду асимптотичного розв'язку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 12, pp 1908-1916.

Зразок цитування: Тадзима С. Возмущенное уравнение Ламе и фаза Буслаева // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 12. - С. 1673–1679.

Повний текст