2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Лінійна крайова періодична задача для гіперболічного рівняння другого порядку. II. Квазілінійна задача

Хома H. Г.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

В трьох просторах знайдені точні класичні розв'язки крайової періодичної задачі $$u_{tt} - a^2u_{xx} = g(x, t) u(0, t) = u(π, t) = 0, u(x, t + T) = u(x, t),\; x ∈ ℝ,\; t ∈ ℝ. $$ Вивчається крайова періодична задача для квазіліпійної о рівняння, ліва частина якого — оператор Даламбера, права частина — нелінійний оператор.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 12, pp 1917-1923.

Зразок цитування: Хома H. Г. Лінійна крайова періодична задача для гіперболічного рівняння другого порядку. II. Квазілінійна задача // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 12. - С. 1680–1685.

Повний текст