2019
Том 71
№ 8

Всі номери

О выборках независимых случайных векторов в пространствах неограниченно возрастающей размерности

Ружило М. Я., Степахно В. И.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається асимптотична поведінка множини випадкових векторів $ ξ_i,\; i = 1,..., m$, координати яких незалежні і однаково розподілені у просторі необмежено зростаючої розмірності. Досліджується асимптотика розподілу випадкових векторів, сумісність множин $M_m^{(n)} = ξ_1,..., ξ_m$ і $X_n^{λ} = x ∈ X_n: ρ(x) ≤ λn$, взаємне розташування пар векторів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 12, pp 1945-1951.

Зразок цитування: Ружило М. Я., Степахно В. И. О выборках независимых случайных векторов в пространствах неограниченно возрастающей размерности // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 12. - С. 1706–1711.

Повний текст