2018
Том 70
№ 12

Всі номери

Асимптотическая скорость сходимости двухслойного итерационного метода вариационного типа

Жук П. Ф., Мусина А. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено визначення і досліджено залежність від початкового наближення асимптотичної швидкості збіжності двошарового симетризовного ітераційного методу варіаційного типу. Знайдено явний вираз істотної (за мірою Лебега) області її значень. Охарактеризовано її область неперервності.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 12, pp 1793-1808.

Зразок цитування: Жук П. Ф., Мусина А. А. Асимптотическая скорость сходимости двухслойного итерационного метода вариационного типа // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 12. - С. 1622–1635.

Повний текст