2018
Том 70
№ 12

Всі номери

Класифікація регулярних компонент двовимірних внутрішніхх відображень

Власенко В. Ф.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено топологічну класифікацію динамічних систем, породжених двовимірними внутрішніми відображеннями на інваріантній регулярній компоненті зі спеціальною границею.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 66 (2014), no. 1, pp 42-49.

Зразок цитування: Власенко В. Ф. Класифікація регулярних компонент двовимірних внутрішніхх відображень // Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 1. - С. 41–48.

Повний текст