2018
Том 70
№ 12

Всі номери

Предацикличность над кольцами с бесконечными полями вычетов

Зайналов Б. Р.


Абстракт

Розглядаються симпліціальна схема, її геометрична реалізація та необхідні властивості симпліціальних схем унімодулярних реперів. Доведено досить сильну теорему ациклічності для симпліціальних схем унімодулярних реперів, а також теорему про те, що перша нетривіальна група гомологій породжується стандартними циклами над кільцями з нескінченними полями лишків.

Зразок цитування: Зайналов Б. Р. Предацикличность над кольцами с бесконечными полями вычетов // Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 2. - С. 202-216.