2018
Том 70
№ 12

Всі номери

Про подiбнiсть вiдносно стиску для стабiльних $2 \times 2$ супутнiх матриць

Аузінгер В.


Абстракт

Розглядаються супутнi матрицi розмiром $2 \times 2$, загальнi комплекснi спектри яких задовольняють кореневу умову вiдносно замкненого комплексного одиничного кола або замкненої лiвої комплексної напiвплощини. В обох ви- падках будуються гладкi базиснi природно обумовленi перетворення такi, що результуюча перетворена матриця є стискаючою або дисипативною вiдносно $\ell_2$-норми, вiдповiдно.

Зразок цитування: Аузінгер В. Про подiбнiсть вiдносно стиску для стабiльних $2 \times 2$ супутнiх матриць // Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 3. - С. 400-407.