2017
Том 69
№ 9

Всі номери

Анализ множества траекторий нечетких уравнений возмущенного движения

Мартынюк А. А., Мартынюк-Черниенко Ю. А.


Абстракт

Викладено новий підхід до дослідження нєчіткої початкової задачі. При цьому використано дєякі варiанти принципу порівняння для отримання умов існування розв'язків множини диференціальних рівнянь.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 66 (2014), no. 11, pp 1696-1714.

Зразок цитування: Мартынюк А. А., Мартынюк-Черниенко Ю. А. Анализ множества траекторий нечетких уравнений возмущенного движения // Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 11. - С. 1512–1527.