2017
Том 69
№ 9

Всі номери

Відносні розширення модулів та гомолопчних груп

Жу Хайян, Мао Ліхін


Абстракт

Введено поняття відносних (спів)розширень модулів та вивчено взаємозв'язок між відносними (спів)розширеннями модулів та відносними (ко)гомологічними групами.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 9, pp 1386-1399.

Зразок цитування: Жу Хайян, Мао Ліхін Відносні розширення модулів та гомолопчних груп // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 9. - С. 1232–1243.