2017
Том 69
№ 12

Всі номери

Асимптотические представления решений одного класса нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка

Шлепаков О. Р.


Абстракт

Встановлено асимптотичні зображення розв'язків двочленних диференціальних рівнянь другого порядку зі швидко та правильно мінливими нелінійностями.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 9, pp 1447-1456.

Зразок цитування: Шлепаков О. Р. Асимптотические представления решений одного класса нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 9. - С. 1285-1293.