2017
Том 69
№ 12

Всі номери

Деякі зауваження щодо множин спектрального синтезу

Йосеф Ж., Муралєедхаран Т. К.


Абстракт

Вивчаються взаємозв'язки між різницєвими спектрами об'єднань та перетинів. Встановлено їхні наслідки для деяких проблем спектрального синтезу.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 10, pp 1611-1617.

Зразок цитування: Йосеф Ж., Муралєедхаран Т. К. Деякі зауваження щодо множин спектрального синтезу // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 10. - С. 1434-1438.