2017
Том 69
№ 9

Всі номери

$C^{*}$ -алгебре, порожденной оператором Бергмана, карлемановским сдвигом второго порядка и кусочно-непрерывными коэффициентами

Мозель В. А.


Абстракт

Вивчається $C^{*}$-алгебра, породжена діючими у гільбертовому просторі $L_2$ оператором Бергмана, операторами множення на кусочно-неперервні функції та карлемановським зсувом другого порядку (поворотом на кут π). Як результат одержано ефективний критерій фредгольмовості операторів розглянутої $C^{*}$-алгебри.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 9, pp 1400-1410.

Зразок цитування: Мозель В. А. $C^{*}$ -алгебре, порожденной оператором Бергмана, карлемановским сдвигом второго порядка и кусочно-непрерывными коэффициентами // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 9. - С. 1244–1252.