2018
Том 70
№ 9

Всі номери

Автоморфiзми та похiднi алгебр Лейбнiца

Ладра М., Ріхсибоєв І. М., Турдібаєв Р. М.


Абстракт

Деякi загальнi властивостi автоморфiзмiв та похiдних, що вiдомi для алгебр Лi, розширeно на випадок комплексних алгебр Лейбнiца. Встановлено аналоги розкладу Джордана – Шевальє для похiдних та мультиплiкативного розкладу для автоморфiзмiв скiнченновимiрних комплексних алгебр Лейбнiца.

Зразок цитування: Ладра М., Ріхсибоєв І. М., Турдібаєв Р. М. Автоморфiзми та похiднi алгебр Лейбнiца // Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 7. - С. 933-944.