2017
Том 69
№ 9

Всі номери

Нове застосування квазiмонотонних послiдовностей

Бор Х.


Абстракт

Доведено загальну теорему про узагальненi абсолютнi фактори сумовностi Чезаро для нескiнченних рядiв. Ця теорема також включає ряд нових та вiдомих результатiв.

Зразок цитування: Бор Х. Нове застосування квазiмонотонних послiдовностей // Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 7. - С. 1004-1008.