2019
Том 71
№ 10

All Issues

Marchenko V. O.

Articles: 9
Anniversaries (Ukrainian)

Anatolii Mykhailovych Samoilenko (on his 80th birthday)

Antoniouk A. Vict., Berezansky Yu. M., Boichuk О. A., Gutlyanskii V. Ya., Khruslov E. Ya., Kochubei A. N., Korolyuk V. S., Kushnir R. M., Lukovsky I. O., Makarov V. L., Marchenko V. O., Nikitin A. G., Parasyuk I. O., Pastur L. A., Perestyuk N. A., Portenko N. I., Ronto M. I., Sharkovsky O. M., Tkachenko V. I., Trofimchuk S. I.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 2018. - 70, № 1. - pp. 3-6

Article (Ukrainian)

Myroslav L’vovych Horbachuk (on his 70th birthday)

Adamyan V. M., Berezansky Yu. M., Khruslov E. Ya., Kochubei A. N., Kuzhel' S. A., Marchenko V. O., Mikhailets V. A., Nizhnik L. P., Ptashnik B. I., Rofe-Beketov F. S., Samoilenko A. M., Samoilenko Yu. S.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 2008. - 60, № 4. - pp. 439–442

Anniversaries (Ukrainian)

Leonіd Andrіyovich Pastur (on his 70th birthday)

Baryakhtar V. G., Berezansky Yu. M., Khruslov E. Ya., Korolyuk V. S., Marchenko V. O., Mitropolskiy Yu. A., Samoilenko A. M.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 2007. - 59, № 12. - pp. 1699-1700

Anniversaries (Ukrainian)

Evgen Yakovich Khruslov (on his 75 th birthday)

Berezansky Yu. M., Gorbachuk M. L., Korolyuk V. S., Lukovsky I. O., Marchenko V. O., Mitropolskiy Yu. A., Nizhnik L. P., Pastur L. A., Samoilenko A. M., Sharko V. V.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 2007. - 59, № 4. - pp. 549-550

Anniversaries (Ukrainian)

Leonid Pavlovych Nyzhnyk (on his 70-th birthday)

Berezansky Yu. M., Gorbachuk M. L., Gorbachuk V. I., Khruslov E. Ya., Kostyuchenko A. G., Kuzhel' S. A., Marchenko V. O., Samoilenko A. M., Samoilenko Yu. S.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 2005. - 57, № 8. - pp. 1120-1122

Anniversaries (Ukrainian)

Yurij Makarovich Berezansky (the 80th anniversary of his birth)

Gorbachuk M. L., Gorbachuk V. I., Kondratiev Yu. G., Kostyuchenko A. G., Marchenko V. O., Mitropolskiy Yu. A., Nizhnik L. P., Rofe-Beketov F. S., Samoilenko A. M., Samoilenko Yu. S.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 2005. - 57, № 5. - pp. 3-11

Anniversaries (Ukrainian)

Dmytro Yakovych Petryna (on his 70 th birthday)

Gorbachuk M. L., Khruslov E. Ya., Lukovsky I. O., Marchenko V. O., Mitropolskiy Yu. A., Pastur L. A., Samoilenko A. M., Skrypnik I. V.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 2004. - 56, № 3. - pp. 291-292

Anniversaries (Russian)

Naum Il'ich Akhiezer (on his 100-th birthday)

Khruslov E. Ya., Marchenko V. O., Mitropolskiy Yu. A., Pogorelov A. V., Samoilenko A. M., Skrypnik I. V.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 2001. - 53, № 3. - pp. 291-293

Anniversaries (Russian)

Aleksei Vasil'evich Pogorelov (on his fiftieth birthday)

Akhiezer N. I., Blank J.P., Marchenko V. O., Mitropolskiy Yu. A.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 1969. - 21, № 3. - pp. 354–360