2019
Том 71
№ 8

All Issues

Kushnir R. M.

Articles: 1
Anniversaries (Ukrainian)

Anatolii Mykhailovych Samoilenko (on his 80th birthday)

Antoniouk A. Vict., Berezansky Yu. M., Boichuk О. A., Gutlyanskii V. Ya., Khruslov E. Ya., Kochubei A. N., Korolyuk V. S., Kushnir R. M., Lukovsky I. O., Makarov V. L., Marchenko V. O., Nikitin A. G., Parasyuk I. O., Pastur L. A., Perestyuk N. A., Portenko N. I., Ronto M. I., Sharkovsky O. M., Tkachenko V. I., Trofimchuk S. I.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 2018. - 70, № 1. - pp. 3-6