2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Бігун Я. Й.

Публікацій: 7
Стаття (українською)

Існування розв'язку та усереднення нелінійних багаточастотних задач із запізненням

Бігун Я. Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 4. - С. 435–446

Метод усреднения no быстрым переменным применен к исследованию многочастотных систем с линейно преобразованным аргументом. Доказано существование решения начальной и краевой задач в малой окрестности решения усредненной задачи и получена оценка погрешности метода усреднения для медленных переменных.

Коротке повідомлення (українською)

Усереднення коливних систем із запізненням та інтегральними крайовими умовами

Бігун Я. Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 2. - С. 257-263

Доведено існування розв'язку та одержано оцінку похибки, методу усереднення для багаточастотної системи з лінійно перетвореним аргументом і інтегральними крайовими умовами.

Стаття (українською)

Усереднення багаточастотної крайової задачі з лінійно перетвореним аргументом

Бігун Я. Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 3. - С. 291-299

Встановлено існування розв'язку і одержано оцінку похибки методу усереднення для багато-частотної системи з лінійно перетвореним аргументом і багатоточковими крайовими умовами.

Коротке повідомлення (українською)

Чисельно-аналітичний метод дослідження багатоточкових крайових задач для систем диференціальних рівнянь із перетвореним аргументом

Бігун Я. Й., Філіпчук М. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 11. - С. 1581–1584

Досліджується питания існування і наближеної побудови розв'язку нелінійної системи диференціальних рівнянь із перет вореним аргументом га лінійними багатоточковими крайовими умовами.

Коротке повідомлення (українською)

Метод усереднення в багаточастотних системах з запізненням

Бігун Я. Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 2. - С. 299–303

Обгрунтовано метод усереднення для систем із запізненням, які в процесі еволюції проходять через резонанси. Одержано оцінку похибки методу, яка явно залежить від малого параметру.

Коротке повідомлення (українською)

Існування, еднність і неперервна залежність від параметра розв'язку дифереиціально-функціопальних рівнянь із звичайними і частинними похідними

Бігун Я. Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 5. - С. 715–719

Для системи квазілінійиих гіперболічних рівнянь, до якої приєднано систему диференціальних рівнянь з запізненням, доведено теореми про існування та єдиність розв'язку задачі Коші і неперервну залежність від початкових умов.

Стаття (українською)

Применение метода усреднения для исследования одного класса многочастотных систем с запаздыванием

Бігун Я. Й., Фодчук В. І.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1980. - 32, № 2. - С. 149 - 154