2018
Том 70
№ 5

Всі номери

Білан Є. П.

Публікацій: 8
Стаття (російською)

Динамика периодических режимов феноменологического уравнения спинового горения

Белан Е. П., Самойленко А. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 1. - С. 21-43

Розглядається скалярне параболiчне рiвняння на колi радiуса r. Ця задача є феноменологiчною моделлю безгазового горiння на цилiндричнiй поверхнi радiуса $r$. Вивчаються питання iснування, асимптотичної форми та стiйкостi бiжучих хвиль, а також характер набуття та втрати їх стiйкостi.

Стаття (російською)

Глобальные решения и инвариантные торы дифференциально- разностных уравнений

Белан Е. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 1. - С. 11–24

Доведено існування m-параметричної сім'ї глобальних розв'язків системи диференціально-різницевих рівнянь. Для диференціально-різницевих рівнянь на горі введено число обертання. Розглянуто задачу про збурення інваріантного тора системи диференціально-різницевих рівнянь. Досліджено задачу про періодичні та квазіперіодичні розв'язки диференціально-різницевого рівняння другого порядку.

Стаття (українською)

Асимптотический метод в теории квазилинейных интегро-дифференциальных уравнений Вольтерра второго порядка

Білан Є. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1982. - 34, № 6. - С. 738—741

Асимптотический метод Крылова—Боголюбова распространен на квазилинейное интегро-диффереициалыше уравнение второго порядка вольтерровского типа с интегралами в смысле Стилтьеса. Рассмотрен резонансный случай.

Стаття (українською)

Про ізоморфізм R-нормованих модулів

Білан Є. П., Семенцов О. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 4. - С. 524–526

Стаття (українською)

О принципе сведения в теории устойчивости линейных дифференциальных уравнений

Білан Є. П., Митропольський Ю. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1968. - 20, № 5. - С. 654–660

Стаття (українською)

Об устойчивости почти диагональных систем линейных дифференциальных уравнений

Білан Є. П.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1968. - 20, № 4. - С. 449–459

Стаття (українською)

О построении решений почти диагональных систем линейных дифференциальных уравнений с помощью метода, обеспечивающего ускоренную сходимость

Білан Є. П., Митропольський Ю. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1968. - 20, № 2. - С. 166–175

Стаття (українською)

О методе усреднения в теории конечно-разностных уравнений

Білан Є. П.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1967. - 19, № 3. - С. 85–89