2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Шевляков А. Ю.

Публікацій: 3
Стаття (російською)

Свойства отношения правдоподобия для семимартингалов с детерминированными триплетами в параметрическом случае

Линьков Ю. Н., Шевляков А. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 9. - С. 1172–1180

Розглянуто семімартингали з детермінованими розривними триплетами. Одержано властивості відношення правдоподібності для параметричного випадку у термінах процесів Хелінгера.

Коротке повідомлення (українською)

Про одну задачу відновлення пуассонового поля на площині

Золота А. В., Шевляков А. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 9. - С. 1272–1277

Проведено відновлення пуассонової о поля в точці за його значеннями, що утворені монотонно зростаючою кривою: знайдено найкращу середиьоквадра і ичну оцінку та її похибку.

Стаття (українською)

О фильтрации процессов с независимыми приращениями

Шевляков А. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1984. - 36, № 1. - С. 93 - 99

Рассмотрена задача о построении наилучшего среднеквадратического фильтра для линейной комбинации двух независимых процессов с независимыми приращениями.