2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Константінов О. Ю.

Публікацій: 6
Стаття (російською)

Точковий спектр сингулярно збурених самоспряжених операторів

Константинов А. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 5. - С. 654–658

Вивчається обернена спектральна задача для точкового спектра сингулярно збурених само-спряжених операторів.

Стаття (англійською)

Спектральна теорія матричних диференціальних операторів мішаного порядку

Константінов О. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 8. - С. 1064–1072

Розвивається спектральна теорія та теорія розсіяння для одного класу самоспряжених матричних диференціальних операторів мішаного порядку.

Стаття (російською)

Класс допустимых функций в принципе инвариантности волновых операторов

Константинов А. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 3. - С. 227–229

Розширюється клас припустимих функцій, для яких має місце відомий в теорії розсіяння прин­цип інваріантності.

Стаття (українською)

Разложение по собственным функциям симметрических многопараметрических задач

Константінов О. Ю., Стаднюк А. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 8. - С. 1166–1169

An abstract theorem on expansion of multiparameter problems for Hermite operators in generalized eigenvectors is established. Applications to differential operators are given.

Стаття (українською)

О принципе инвариантности волновых операторов

Константінов О. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1984. - 36, № 6. - С. 704 – 709

Принцип инвариантности волновых операторов доказан при выполнении условий метода Кука. Получен признак существования волновых операторов, обобщающий известные критерии Кука и Като.

Стаття (українською)

Сингулярные свойства мономов Вика

Константінов О. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1983. - 35, № 6. - С. 757–760

Изучаются сингулярные билинейные формы, отвечающие мономам Вика.