2019
Том 71
№ 10

Всі номери

Клесов О. І.

Публікацій: 5
Стаття (англійською)

Про збіжність до нескінченності додатно зростаючих функцій

Булдигін В. В., Клесов О. І., Штайнебах Й. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 10. - С. 1299–1308

Досліджено умови збіжності до нескінченності деяких класів функцій, що розширюють відомий клас регулярно змінних функцій, таких, як, наприклад, $O$-регулярно змінних функцій або додатно змінних функцій.

Стаття (англійською)

Властивості одного підкласу функцій Авакумовіча та їхніх узагальнених обернених функцій

Булдигін В. В., Клесов О. І., Штайнебах Й. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 2. - С. 149-169

Вивчаються властивості одного підкласу ORV функцій, означених Авакумовічем, та наводяться деякі застосування до посиленого закону великих чисел для процесів відновлення.

Стаття (російською)

Сходимость рядов из вероятностей больших уклонений сумм независимых одинаково распределенных случайных величин

Клесов О. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 6. - С. 770–784

Вивчаються ряди $\sum\nolimits_{n \geqslant 1} {\tau _n P(|S_n | \geqslant \varepsilon n^a )}$, де $S_n$ - це суми незалежних однаково розподілених випадкових величин, $τ_n$ - довільна послідовність додатних чисел, $ α> 0, ɛ > 0$ - довільне додатне число. Для широкого класу послідовностей $τ_n$ знайдені необхідні та достатні умови збіжності для будь-якого $ɛ > 0$. цього ряду.

Стаття (українською)

Теорема восстановления для случайного блуждания с многомерным временем

Клесов О. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 9. - С. 1161–1167

Рассматриваются суммы $S(m, n) = \sum\limits_{i\leq m} \sum\limits_{j\leq n} X(i, j)$ независимых одинаково распределенных неотрицательных случайных величин $X(i, j)$ и $U(x) = \sum\limits_{m\geq 1} \sum\limits_{n\geq 1} P(S(m, n) \leq x)$ – аналог функции восстановления, для случайного блуждания $S(m, n)$ с многомерным временем. Изучается поведение $U (x)$ при $x \rightarrow \infty$.

Стаття (українською)

О скорости сходимости рядов случайных величин

Клесов О. І.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1983. - 35, № 3. - С. 309—314