2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Колмакова Л. Н.

Публікацій: 2
Стаття (російською)

О показателях элементов нормального базиса идеала алгебраических функций на трехлистной римановой поверхности

Колмакова Л. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 8. - С. 1029–1037

На трилистій рімановій поверхні $R$ роду $ρ$, заданій незвідним алгебраїчним рівнянням, побудовані нормальні базиси (н. б.) ідеалу алгебраїчних функцій, кратних деяким цілим дивізорам. Методика побудови таких н. б. розроблена в [1]. Одержані формули для показників елементів побудованих базисів приводять до знаходження числа розв'язків Рімана для будь-якого цілого дивізора [2] і часткових індексів у задачах факторизації матриць підстановочного типу [3].

Стаття (українською)

О сингулярном интегральном уравнении с многозначным на гиперэллиптической римановой поверхности ядром

Колмакова Л. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1985. - 37, № 5. - С. 581–575

Строится решение в замкнутом виде сингулярного интегрального уравнения с многозначным аналогом ядра типа Коши в случае сложного кусочно-гладкого контура в классе гельдеровских функций на гиперэллиптической римановой поверхности. В качестве приложения рассматривается однородное сингулярное интегральное уравнение полиномиального вида на торе. Определяется число линейно независимых решений.