2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Зарічний М. М.

Публікацій: 6
Стаття (англійською)

Про асимптотичну розширену вимірність

Зарічний М. М., Реповц Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 11. - С. 1523–1530

Метою статті є введення асимптотичного аналога розширеної вимірності, що визначена Дранішніковим. Основний результат полягає у встановленні співвідношення між асимптотичною розширеною вимірністю власного метричного простору та розширеною вимірністю його корони Хігсона.

Хроніка (українською)

Третя літня школа з алгебри, аналізу i топології

Гутік O. В., Зарічний М. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 2. - С. 288-289

Хроніка (українською)

Третя літня школа з алгебри, аналізу i топології

Зарічний М. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 1. - С. 288-289

Стаття (українською)

Гіперпростір опуклих компактних підмножйи Тихоновського куба

Іванов С. А., Зарічний М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 5. - С. 698-701

Доведено, що гіперпростір компактних опуклих підмпожип тихоновського куба $I^{\omega_1}$ гомеоморфний.

Коротке повідомлення (англійською)

Про підняття функторів на категорію Ейленберга— Мура монади, породженої функтором $C_p C_p$

Зарічний М. М., Піхурко О. Б.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1992. - 44, № 9. - С. 1289–1291

Друга ітерація контраваріантного функтора просторів неперервних функцій в топології поточкової збіжності є функторіальною частиною монади (трійки) на категорії тихонов-ських просторів. Досліджується задача підняття функторів на категорію Ейленберга — Мура цієї монади.

Стаття (українською)

Монада суперрасширения и ее алгебры

Зарічний М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1987. - 39, № 3. - С. 303–309

Функтор суперрасширения, действующий в категории компактов, сопоставляет каждому компакту X пространство максимальных сцепленных систем замкнутых подмножеств пространства X, наделенное уолменовской топологией. Доказано, что этот функтор определяет (единственную) монаду на категории компактов. Дается характеризация алгебр этой монады, а также категория характеризация суперрасширений.