2019
Том 71
№ 6

Всі номери

Тиригін І. Я.

Публікацій: 3
Коротке повідомлення (російською)

Оценки количества информации в вероятностной модели кодирования изображений

Тырыгин И. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 4. - С. 573-576

Одержані оцінки зверху на кількість інформації у функціональних класах з первісною невизначеністю, аналогічних класам зображень з обмеженою дисперсією. Використовується ймовірнісна модель теорії інформаційної складності. На відміну від класів $KH_{0}^{ α}$, виявляється, що за даних умов метод типу диференціальної імпульсно-кодової модуляції не дає виграшу відносно детерміністського випадку.

Стаття (українською)

Уточненные оценки ε-энтропии классов K H α0

Тиригін І. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 6. - С. 760–764

By using the methods of differential pulse-code modulation and "generalized" polygonal lines, we obtain almost exact estimates for the ε-entropy of the classes modeling signals of various types. The complexity of coding and recovering the functions from the classes under consideration is studied. A numerical solution is given for the problem of minimization of constants in the ordinal inequality for the ε-entmpy of the classes

Стаття (українською)

О неравенствах типа Турана в некоторых интегральных метриках

Тиригін І. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1988. - 40, № 2. - С. 256-260

Получена точная оценка снизу нормы $||T'_n||_{L_p},\quad 1 \leq p