2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Герштейн Л. М.

Публікацій: 3
Коротке повідомлення (російською)

О разрешимости полного дифференциального уравнения второго порядка в банаховом пространстве

Герштейн Л. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 10. - С. 1449–1454

Розглядається задача Коші для повного диференціального рівняння другого порядку з необме­женими операторними коефіцієнтами $u'' + A(t)u' + B(i)u = f, \quad u(0) = u_o, \quad u'(0)=u_1$. За допомогою "методу комутанта" встановлюється коерцитивний розв’язок задачі в просторі Гельдера у випа­дку, коли оператор $В$ має „силу” оператора $А^2$.

Коротке повідомлення (російською)

О связанной системе абстракных дифференциальных уравнений типа уравнений термоупругости

Герштейн Л. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 8. - С. 1162–1165

Продовжено вивчення модельної системи диференціальних рівнянь, що виникають при дослідженні динамічних задач термопружності. Розглядяється випадок зсувів загального вигляду. Дослідження проводиться за допомогою “методу комутанта”, основаного на властивостях оператора $\Delta(A, B) = AB - BA$.

Стаття (українською)

Об одной связанной системе дифференциальных уравнений в банаховом пространстве

Герштейн Л. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 7. - С. 898-905

Предлагается новый подход к изучению разрешимости задачи Коши для системы дифференциальных уравнений с операторными коэффициентами следующего вида: